Rhodolite & Diamond Band Ring  # C 440-RH - Zhaveri Jewelers
\
$1,422.72 $2,371.20

Rhodolite & Diamond Ring - 14KY - Rounds cut - 21 Stones - 0.23 Carats

- TDW